631. ćwiczenie

631. ćwiczenie

 • Zjadłam kolację i wróciłam do pokoju. – Zjadłszy kolację, wróciłam do pokoju.
 • Piotr położył się spać, ale nie mógł zasnąć. Położywszy się spać, Piotr nie mógł zasnąć.
 • Kiedy napisałem list, od razu wysłałem go. – Napisawszy list, od razu wysłałem go
 • Znalazłem klucz i otworzyłem drzwi. – Znalazwszy klucz,  otworzyłem drzwi.
 • Matka przyniosła odkurzacz i zaczęła sprzątać.  Przyniósłszy odkurzacz, matka zaczęła sprzątać.
630. ćwiczenie

630. ćwiczenie

 • Jadłem obiad i usłyszałem tę wiadomość.  Jedząc obiad usłyszałem  tę wiadomość.
 • Kiedy Magda sprząta, otwiera szeroko okna. Sprzątając Magda otwiera szeroko okna.
 • Ewa odpoczywa i słucha muzyki. Odpoczywając Ewa słucha muzyki.
 • Kiedy czekaliśmy na profesora, rozmawialiśmy o egzaminie. Czekający na profesora  rozmawialiśmy o egzaminie.
 • Kupiłam ten zegar, kiedy byłam w Szwajcarii. – Będąc w Szwajcarii kupiłam ten zegar.
629. ćwiczenie

629. ćwiczenie

 • Dziewczynka siedziała na kanapie i czytała książkę.  – Dziewczynka siedząca na kanapie czytała książkę.
 • Starsza pani, która spaceruje po parku, bawi się z psem. Spacerująca po parku starsza pani  bawi się z psem.
 • Turyści idą ulicą i oglądają zabytki. – Turyści idący ulicą oglądają zabytki.
 • Człowiek, który chodzi po pokoju, jest czymś zmartwiony. – Chodzący po pokoju człowiek jest czymś zmartwiony.
 • Robotnicy, którzy pracują w tym przedsiębiorstwie, mają urlop latem. – Robotnicy pracujące w tym przedsiębiorstwie  mają urlop latem.
628. Tekst

628. Tekst

Popularnych technologii, które przechodzą do muzeum, jest coraz więcej. Podobnie wygląda los kaset wideo, które pojawiły się na rynku w 1976 (w tej walce wygrały technologie firmy JVC). W Polsce pierwsze magnetowidy  staly się popularne w latach 80, – taki sprzęt był wtedy znakiem wysokiej pozycji społecznej i atrakcyjności towarzyskiej. Na seanse wideo w prywatnych mieszkaniach schodziły się tłumy znajomych, żeby oglądać takie przeboje, jak: “Akademia Policyjna”, “Rambo”, czy “Commando”. Obecnie odtwarzacze kaset wideo są zastąpowane przez odtwarzacze  DVD. Płyta DVD może pomieścić do 9  godzin zapisu na dwóch stronach.

Emerytką jest już dyskietka, przez lata nieodłącznie związana z komputerem osobistym. Dyskietka (stworzyło ją Sony) pojawiła się w pierwszej połowie lat 80. W roku 1998 zostało sprzedanych na świecie ponad 2 miliardów dyskietek. W 2006 r. było to już tylko 700 milionów.

W sklepach z elektroniką coraz trudniej jest kupić też kineskopowe monitory do komputerów. Powoli znikają także zwykłe telewizory kineskopowe, których sprzedaż – zwłaszcza w dużych miastach – jest coraz mniejsza. Zastępują je telewizory z monitorem ciekłokrystalicznym.

Przyszłość telewizji należy do telewizji cyfrowej. Sygnały cyfrowe można odbierać i przekazywać za pomocą komputerów  oraz  usuwać z nich szumy, wpływające na jakość przekazu.

Kasetę magnetofonową stworzył Philips w 1963 r. Już dwa lata później na rynek trafiły pierwsze kasety z nagranymi albumami. Lata popularności kasety to przełom lat 80 i 90. Na kasety były nagrywany koncerty i kawałki programów z radia, były kopiowane kasety pożyczone od znajomych. W 1989 roku w Wielkiej Brytanii zostały sprzedane 83 miliony nagranych kaset. W roku 2007 już tylko 100 tysięcy. Kasetę pokonały najpierw płyty CD, a potem muzyka w plikach cyfrowych. Znakiem dawnych czasów pozostały kasety ze styrymi nagraniami przechowywane gdzieś w regałach.

 

 

 

627. Nowe wyrazy

627. Nowe wyrazy

 • atrakcyjność – привлекательность
 • ciekłokrystaliczny – жидко-кристаллический
 • elektronika – электроника
 • kineskopowy – с кинескопом
 • koncert – концерт
 • kopiować – копировать
 • los – судьба
 • miliard – миллиард
 • milion – миллион
 • nagrać – записать (на электронные носители информации)
 • nagranie – запись
 • nagrywać – записывать
 • należeć – принадлежать
 • nieodłącznie – нераздельно
 • obecnie – в настоящее время
 • osobisty – персональный
 • plik – файл
 • podobnie – похоже
 • pojawić się – появиться
 • pokonać – преодолеть
 • połowa – половина
 • pomieścić – поместить
 • ponad – более чем
 • popularność – популярность
 • powoli – медленно, постепенно
 • pozostać – остаться
 • pozycja – позиция
 • prywatny – частный
 • przebój – хит
 • przechowywać – хранить
 • przekazywać – передавать
 • przełom – перелом, рубеж
 • przyszłość – будущее
 • schodzić się – сходиться
 • seans – сеанс
 • społeczny – общественный
 • szum – шум
 • tłum – толпа
 • tysiąć – тысяча
 • usuwać – удалять
 • walka – борьба
 • wtedy – тогда
 • zapis – запись
 • zastępować – заменять
 • znajomy – знакомый
 • znak – знак
626. ćwiczenie

626. ćwiczenie

Wynalazki XX wieku zmieniły naszą wizję świata.

Zaczęliśmy myśleć globalnie, świat stał się mniejszy i bardziej dostępny.

Najpierw pociągi, a potem samochody i samoloty sprawiły że zniknął dystans między ludźmi.

Wczęśniej informacja była wymieniana tylko za pomocą poczty.

Bez telefonu i samolotu nie byłoby globalizacji.

Telewizija pełni przede wszystkim funkcję edukacyjną.

Dzięki telewizji dowiedzieliśmy się jak naprawdę wygląda świat.

Można powiedzieć że telewizja przyśpieszyła proces globalizacji.

625. Wynalazki XX wieku

625. Wynalazki XX wieku

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wynalazki XX wieku zmieniły naszą wizję świata. Zaczęliśmy myśleć globalnie, świat stał się mniejszy i bardziej dostępny. Ten proces możemy podzielić na dwa etapy.

Po pierwsze, telefon i rozwój komunikacji, najpierw pociągi, a potem samochody i samoloty sprawiły, że zniknął dystans między ludźmi. Wymiana informacji stała się nagle prosta. Wcześniej informacja była wymieniana tylko za pomocą poczty, a wiemy, że korespondencja mogła trwać miesiącami. Potem pojawił się telefon i komunikacja między ludźmi nabrała tempa. I to nie chodzi tylko o stosunki rodzinne. To był przede wszystkim impuls dla biznesu. Oczywiście, bez telefonu i samolotu nie byłoby globalizacji.

Drugim etapem był rozwój telewizji. I choć można powiedzieć o niej wiele złego, pełni ona przede wszystkim funkcję edukacyjną. Dzięki telewizji dowiedzieliśmy się, jak naprawdę wygląda świat, jak żyją ludzie. I znowu można powiedzieć, że telewizja przyśpieszyła proces globalizacji, mówię tu o popularyzowaniu pewnego stylu życia, zachodniego stylu życia.

Hurra! Po polsku 2.

624. Nowe wyrazy

624. Nowe wyrazy

 • biznes – бизнес
 • chodzi o to, że – дело в том, что
 • dystans – дистанция
 • edukacyjny – образовательный
 • etap – этап
 • globalizacja – глобализация
 • globalnie – глобально
 • impuls – импульс
 • komunikacja – коммуникация
 • nabrać – набрать
 • nagle – внезапно
 • pełnić funkcję – выполнять роль
 • podzielić – разделить
 • popularyzowanie – популяризация
 • proces – процесс
 • przede wszystkim – прежде всего
 • przyśpieszyć – ускорить
 • rozwój – развитие
 • sprawić – доставить, причинить, привести к тому
 • styl – стиль
 • tempo – тепм
 • wizja – картина, видение
 • wymiana – обмен, замена
 • wymieniać – обменивать, заменять
 • wynalazki – изобретения
 • zachodni – западный
 • zdawać sprawę – давать отчет
623. Pechowy dzień Tomka

623. Pechowy dzień Tomka

Obudziwszy się, Tomek stwierdził, że jest ósma. Pomyślawszy, że dzisiaj miał być test z matematyki, wyskoczył z łóżka. Spojrzawszy za okno, zobaczył, że było szaro i padał deszcz. Jedząć śniadanie, słuchał wiadomości.

Słuchająć denerwował się – od 1 kwietnia  bilety autobusowe stały się droższe.

Wyszedłszy z domu pomyślał, że nie wyłączył żelazka, więc wrócił do domu. Na przystanku autobusowym było bardzo dużo ludzi chekających na autobus. Kiedy w autobusie Tomek sięgnął do kiszeni po bilety, zrobiło mu się gorąco: zamiast autobusowych tam były dwa bilety do teatru na wczoraj. Jadąc autobusem, nerwowo myślał co powie Monice.

Wchodząc na uniwersytet, spotkał profesora, na którego wykłas nie przyszedł. Wszedłszy do audytorium, przypadkowo zrzucił koleżance ze stołu książki i zeszyty. A jeszcze ten test!

622. Nowe wyrazy

622. Nowe wyrazy

 • denerwować się – нервничать
 • kieszeń – карман
 • nerwowo – нервно
 • pechowy – неудачный
 • przypadkowo – случайно
 • sięgnąć – полезть, протянуть руку
 • stać się – стать, сделаться
 • wczoraj – вчера
 • wiadomości – новости, известия
 • wskoczyć – вскочить
 • zrzucić – сбросить