Предложный падеж

Предложный падеж

Предложный падеж мужского и среднего рода.

Существительные мужского и среднего рода в единственном числе в предложном падеже имеют окончание -e или -u.

Окончание -е — существительные, оканчивающиеся на твердый согласный.

Basen — w basenie

Некоторые твердые согласные  при образовании предложного падежа могут изменяться

 • -d — -dzie    przykład — o przykładzie
 • -t — -cie       brat — o bracie
 • -z — -zie     Francuz — o Francuzie
 • -s — -sie      mięso — o mięsie
 • -r — -rz       cukier — o cukrze
 • -ł — -le         artykuł — o artykule
 • -sł — -śle     masło — o maśle
 • -st — -ście   miasto — o mieście

Также может менятся гласный  а на е:

 • miasto + o mieście
 • ciasto — o cieście
 • obiad — na obiedzie
 • sąsiad — o  sąsiedzie

Окончание —u встречается у существительных, оканчивающихся на g, k, ch,  а  также мягкие и шипящие

 • pieróg — o pierogu
 • orzech — o orzechu
 • dzień — o dniu
 • chłopiec — o chłopcu
 • ciastko — o ciastku
 • danie — o daniu
 • malarz — o malarzu

Исключения:

syn — o synu, dom — o domu

Беглые гласные

kawałek — o  kawałku

Чередование o-ó

pokój — w pokoju

Существительные среднего рода с окончанием на —е

 • krzesło — na krześle
 • lustro — na lustrze

Существительные среднего рода с окончанием на -u

 • biurko — na biurku
 • krzesełko — na krzesełku
 • łóżko — na łóżku
 • łóżeczko — na łóżeczku
 • mieszkanie — w mieszkaniu

Предложный падеж существительных женского рода

Существительные женского рода в предложном падеже имеют окончание e, i или y

Окончание е имеют существительные, у которых основа заканчивается на твердый гласный:

mama — o mamie

При этом согласные могут изменяться:

 • -d — dzie    czekolada — o czekoladzie
 • -t — cie       poczta — o poczcie
 • -z — zie      koza — o kozie
 • -s — sie       kiełbasa — o kiełbasie
 • -r — rze      gra — o grze
 • -ł — le       siła — o sile
 • -sł — śle    Wisła- o Wiśle
 • -st — ście   kapusta — o kapuście
 • -g — dze   kolega — o koledze
 • -k — ce   kanapka — o kanapce
 • -ch — sze mucha — o musze

 

Окончание i встречается у существительных, основа которых оканчивается на мягкий согласный или i

 • cebula — o cebuli
 • historia — o historii
 • pani — o pani
 • babcia — o babci
 • część — o części

Окончание y встречается у существительных оканчивающихся на твердый шипящий:

 • kasza — o kaszy
 • mysz — o myszy
 • bratanica- o bratanicy

Существительные женского рода с окончанием -e

 • kanapa — na kanapie
 • kuchenka — na kuchence
 • lodówka — na lodówce
 • półka — na półce
 • pralka — w pralce
 • szafa — w szafie
 • szafka — w szafce
 • umywalka — na umywalce
 • wanna — na wannie
%d bloggers like this: