Притяжательные местоимения в польском языке – zaimki dzierżawcze

Притяжательные местоимения в польском языке – zaimki dzierżawcze

zaimki osobowe – личные местоименияzaimki dzierżawcze – притяжательные местоимения
1jamój, moja, moje
2tytwój, twoja, twoje
3onjego
onajej
onojego
1mynasz, nasza, nasze
2wywasz, wasza, wasze
3oni, oneich

Ta szafa jest nasza.

To jest Adam. To jest jego dom, jego kawa, jego piwo.

To jest Ewa. To jest jej dom, jej kawa, jej piwo.

To jest Paweł, a to jest jego znajoma.

To jest Edita, a to jej chłopak Artur.

To jest Monika, a to jej kolega.

Вопросительные слова czyj, czyja, czyje

  • Czyja jest tamta brązowa szafa?
  • Czyj jest ten biały piecek?
  • Czyj to dom?
  • Czyja to kawa?
  • Czyje to piwo?
  • Czyj to jest parasol?
  • Czyja to jest torebka?

Притяжательные местоимения swój, swoja, swoje

swój, swoja, swoje – свой, своя, свое

  • To jest jego książka. On czyta swoją książkę.
  • To jest ich piesek. Oni lubią swojego pieska.
  • To są jej koleżanki. Ona lubi swoje koleżanki.

https://polishlanguage.info/zaimki-dzierzawcze/

https://polishlanguage.info/czyj-czyja-czyje/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: