Польский язык, день 14 – скороговорки

Польский язык, день 14 – скороговорки

Скороговорки

  • Gęstym lasem, gęstym wszędy idą gęsi krętym rzędem. Густым лесом, густым всюду идут гуси извилистым рядом.
  • Pchla pchłę pchała, pchła płakala. Блоха блоху  толкала, блоха плакала
  • Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Король Карл купил королеве Каролине бусы кораллового цвета
  • W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie В Щебжешине майский жук гудит в тростнике

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: