Числа и числительные в польском языке

Числа и числительные в польском языке

Сегодня мы будем изучать очень важные слова – числительные. Без них никак.

1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 szećć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
————————–

11 jedenaście
12 dwanaście
13 trzynaście
14 czternaście
15 piętnaście
16 szesnaście
17 siedemnaście
18 osiemnaście
19 dziewiętnaście

————————-
20 dwadzieścia
30 trzydzieści
40 czterdzieści
50 pięćdziesiąt
60 sześćdziesiąt
70 siedemdziesiąt
80 osiemdziesiąt
90 dziewięćdziesiąt

————————-

100 sto
200 dwieście
300 trzysta
400 czterysta
500 pięćset
600 sześćset
700 siedemset
800 osiemset
900 dziewięćset

Составные числительные

23 dwadzieścia trzy
34 trzydzieści cztery
45 czterdzieści pięć
56 pięćdziesiąt sześć
67 sześćdziesiąt siedem
78 siedemdziesiąt dziewieć
89 osiemdziesiąt dziewięć
91 dziewięćdziesiąt jeden
119 sto dziewiętnaście

235 dwieście trzydzieści pięć
346 trzysta czterdzieści sześć
457 czterzsta pięćdziesiąt siedem
568 pięśset sześćdziesiąt osiem
679 sześćset siedemdziesiąt dziewięć
781 siedemset osiemdziesiąt jeden
892 osiemset dziewięćdziesiąt dwa
917 dziewięćset siedemnaście

Примеры

12 – dwanaście

15 – piętnaście

19 dziewiętnaście

20 dwadzieścia

30 trzydzieści

33 trzydzieści trzy

49 czterdzieści dziewięć

54 pięćdziesiąt cztery

60 sześćdziesiąt

88 osiemdziesiąt osiem

199 sto dziewięćdziesiąt dziewięć

283 dwieście osiemdziesiąt trzy

371 trzysta siedemdziesiąt jeden

454 czterysta pięćdziesiąt cztery

566 pięćset sześćdziesiąt sześć

639 sześćset trzydzieści dziewięć

735 siedemset trzydzieści pięć

830 osiemset trzydzieści

922 dziewięćset dwadzieścia dwa

113 sto trzynaście

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: