Польский язык день 137

Польский язык день 137

  • Często żartujecie. – Często żartują.
  • Zobaczycie czerwony dom. – Zobaczą czerwony dom.
  • Wyjdziecie z domu. – Wyjdą z domu.
  • Spotykacie się z kolegami.- Spotykają się z kolegami.
  • Wozicie produkty do sklepu. – Wożą produkty do sklepu.
  • Widzicie moją córkę. – Widzą moją córkę.
  • Uczycie się języka polskego. – Uczą się języka polskego.
  • Telefonujecie do ojca. – Telefonują  do ojca.
  • Wybierzecie nowy kubek. – Wybiorą nowy kubek.
  • Pamiętacie tę historię. – Pamiętają tę historię.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: