Польский язык день 141

Польский язык день 141

Числа

12 – dwanaście

15 – piętnaście

19 dziewiętnaście

20 dwadzieścia

30 trzydzieści

33 trzydzieści trzy

49 czterdzieści dziewięć

54 pięćdziesiąt cztery

60 sześćdziesiąt

88 osiemdziesiąt osiem

199 sto dziewięćdziesiąt dziewięć

283 dwieście osiemdziesiąt trzy

371 trzysta siedemdziesiąt jeden

454 czterysta pięćdziesiąt cztery

566 pięćset sześćdziesiąt sześć

639 sześćset trzydzieści dziewięć

735 siedemset trzydzieści pięć

830 osiemset trzydzieści

922 dziewięćset dwadzieścia dwa

113 sto trzynaście

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: