Притяжательные местоимения swój, swoja, swoje

Притяжательные местоимения swój, swoja, swoje

swój, swoja, swoje – свой, своя, свое

  • To jest jego książka. On czyta swoją książkę.
  • To jest ich piesek. Oni lubią swojego pieska.
  • To są jej koleżanki. Ona lubi swoje koleżanki.

Притяжательные местоимения в польском языке – zaimki dzierżawcze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: