Союзы и союзные слова bo, czy, gdzie

Союзы и союзные слова bo, czy, gdzie

bo – потому что

Wiem, że Kasia umie śpiewać, bo często śpiewa różne piosenki. Я знаю, что Кася умеет петь, потому что она часто поет разные песни.

czy – ли

Nie wiem, czy umiesz śpiewać. Я не знаю, умеешь ли ты петь.

gdzie – где

Wiem, gdzie jest książka. Я знаю, где книга.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: