Спряжение глаголов iść, jechać в настоящем времени в польском языке

Спряжение глаголов iść, jechać в настоящем времени в польском языке

iść – идти

1 лицо idę idziemy
2 лицо idziesz idziecie
3 лицо idzie idą

jechać – ехать

 1 лицо jadę jedziemy
 2 лицо jedziesz jedziecie
 3 лицо jedzie jadą
  1. Dzisiaj jadę do Warszawy.
  2. Wojtek idzie do szkoły.
  3. Jedziemy tramwajem.
  4. One idą do kina.
  5. Czy oni jadą do pana Pawła?
  6. Czy dzisiaj idziecie do teatru?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: