199. Спряжение новых глаголов 1 спряжения

199. Спряжение новых глаголов 1 спряжения

 kraść  kradnę  kradniesz
 ukraść  ukradnę  ukradniesz
 pomoć  pomogę  pomożesz
 przysłać  przyślę  przyślesz
 oddawać  oddaję  oddajesz
 darować  daruję  darujesz
 podarować  podaruję  podarujesz
 sprzedawać  sprzedaję  sprzedajesz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: