200. Спряжение новых глаголов 1 спряжения – тип uje, ujesz, aje, ajesz

200. Спряжение новых глаголов 1 спряжения – тип uje, ujesz, aje, ajesz

 dziękować  dziękuję  dziękujesz
 podziękować  podziękuję  podziękujesz
 proponować  proponuję  proponujesz
 zaproponować  zaproponuję  zaproponujesz
 obiecywać  obiecuję  obiecujesz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: