202. Спряжение новых глаголов 3 спряжения

202. Спряжение новых глаголов 3 спряжения

 ufać ufam ufasz
 zaufać zaufam zaufasz
 obiecać obiecam obiecasz
 pomagać pomagam pomagasz
 pożyczać pożyczam pożyczasz
 przygłądać się przygłądam się przygłądasz się
 przedstawiać przestawiam przedstawiasz
 przysyłać przysyłam przysyłasz
 zabraniać zabraniam zabraniasz
 podobać się podobam się podobasz się
 spodobać się spodobam się spodobasz się
 opowiadać opowiadam opowiadasz
 opowiedzeć opowiem opowiesz
 sprzedać  sprzedam sprzedasz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: