215. Словосочетания с глаголами движения

215. Словосочетания с глаголами движения

Chodzić

 • chodzę po mieście
 • chodzę do pracy
 • chodzę do szkoły
 • chodzę na uniwersytet

iść

 • idę ulicą
 • idę po ulicy
 • idę do pracy
 • idę do szkoly
 • idę na uniwersitet

Wychodzić/wyjść

 • wychodzę z domu
 • wyjdę z domu
 • wychodzę z pracy
 • wyjdę z pracy

Przychodzić /przyjść

 • przychodzę do domu
 • przyjdę do domu
 • przychodzę do pracy
 • przyjdę do pracy

Przechodzić/przejść переходить/перейти

 • przechodzę przez jezdnię – Я перехожу дорогу
 • przejdę przez jezdnię – Я перейду дорогу
 • przechodzę przez plac – Я перехожу через площадь
 • przejdę przez plac – Я перейду через площадь
 • przechodzę przez most – Я перехожу через мост
 • przejdę przez most – Я перейду через мост
 • przechodzę na drugą stronę ulicy – Я перехожу на другую сторону улицы
 • przejdę na drugą stronę ulicy –  Я перейду на другую сторону улицы

Stać

 • stoję na skrzyżowaniu – Я стою на перекрестке

spacerować

 • spaceruję po mieście – Я гуляю по городу
 • spaceruję po parku –  Я гуляю по парку

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: