Спряжение глаголов przesiąść и przesiadać в настоящем времени

Спряжение глаголов przesiąść и przesiadać в настоящем времени

przesiąść 1 спряжение – изменять

 przesiądę przysiądziemy
 przesiądziesz przysiądziecie
 przesiądzie przesiądą

przesiadać 3 спряжение перемещать

 przesiadam przesiadamy
 przesiadasz przesiadacie
 przesiada przesiadają

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: