260 Nowe wyrazy

260 Nowe wyrazy

 • aktualny – актуальный
 • ciekawy – интересный
 • człowiek, ludzie – человек, люди
 • informacja – информация
 • lenić się – лениться
 • liczyć (się) – считать-ся
 • nawet – даже
 • niby – якобы
 • nieaktualny – неактуальный
 • no – ну
 • odpowiadać – отвечать
 • okazać się оказаться
 • pokazać – показать
 • poprzedni – предшествующий
 • później – позже, потом
 • przecież – ведь
 • puszczać – пускать
 • gorszy – худший
 • wszystko jedno – все равно
 • no pewnie – ну, конечно
 • tak jest – так точно
 • ręka – рука
 • rozkazywać – приказывать
 • róźnica – разница
 • sposób – способ
 • spytać się – спросить
 • trzymać się – держаться, придерживаться
 • urzędować – исполнять служебные обязанности
 • utrudniać – затруднять, мешать
 • wstać – встать
 • wygodnie – удобно
 • wymyślić – выдумать
 • darmo – даром
 • załatwić – устроить, уладить, сделать
 • zdecydować się – решиться
 • zmyślony – вымышленый
 • żeby – чтобы
 • po co – для чего
 • swoją drogą – сам по себе

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: