Польские слова на тему Школа, детство, воспитание, обучение

Польские слова на тему Школа, детство, воспитание, обучение

 • aparatura – аппаратура
 • audytorium – аудитория
 • ćwiczenie – упражнение
 • docent – доцент
 • dom akademicki – студенческое общежитие
 • dyktando – диктант
 • dyrektor szkoły – директор школы
 • dziekan – декан
 • pracownia – кабинет
 • profesor – профессор
 • rektor – ректор
 • rok szkolny – школьный год
 • rok akademicki – учебный год в вузе
 • plan lekcji – расписание уроков
 • ściągawka – шпаргалка
 • semestr – семетр
 • egzamin – экзамен
 • ferie –  каникулы (зимние, весенние)
 • indeks – зачетная книжка
 • klasa – класс
 • klasówka – контрольная работа
 • kreda – мел
 • laboratorium – лаборатория
 • lekcja – урок
 • ławka – парта
 • matura – аттестат зрелости, экзамен на аттестат зрелости
 • nauczyciel –  учитель
 • nauczycielka – учительница
 • politechnika – политехническое учебное заведение
 • praca dyplomowa – дипломная работа
 • praca magisterska – магистерская работа
 • praca roczna – курсовая работа
 • sesja egzaminacyjna – экзаменационная сессия
 • sprawdzian – самостоятельная работа
 • stopień – оценка
 • student – студент
 • studentka – студентка
 • stypendium – стипендия
 • tablica – классная доска
 • test – тест
 • uczeń – ученик
 • uczennica – ученица
 • wakacje – каникулы (летние)
 • wydział – факультет
 • wykład – лекция
 • wypracowanie – школьное сочинение
 • wykładowca – преподаватель
 • zajęcia praktyczne – практические занятия
 • zaliczenie – зачет
 • teczka – папка, портфель
 • tornister – ранец
 • blok rysunkowy  – альбом для рисования
 • kredki – цветные карандаши
 • gumka – резинка
 • notesy – блокноты
 • długopisy – шариковые ручки
 • ołówki – карандаши
 • podręczniki – учебники
 • flamastry – фломастеры
 • farby – краски
 • dzienniczek ucznia – дневник ученика
 • plastelina – пластилин
 • klej – клей

Kasia włożyła do tornistra i przyniosła do szkoły kredki, blok rysunkowy i gumkę.

Beata i Ania włożyły do tornistra i przyniosły do szkoły notesy, długopisy i ołówki.

Piotrek i Bartek włożyli do  tornistra i przynieśli do szkoły podręczniki, farby i flamastry.

Marek włożył do tornistra i przyniósł do szkoły dzienniczek ucznia, plastelinę i klej.

 • biologia биология
 • chemia химия
 • fizyka физика
 • geografia география
 • historia история
 • informatyka информатика
 • język angielski английский язык
 • język niemiecki немецкий язык
 • język polski польский язык
 • matematyka математика
 • muzyka, taniec музыка, танец
 • plastyka урок рисования, изобразительное искусство
 • religia религия
 • technika техника, урок труда
 • wychowanie fizyczne физическое воспитание

mieć lekcję matematyki 

 • W środę od dziesiątej piętnaście do jedenastej miałam lekcję matematyki.
 • W piątek od dziewiątej dziesięć do dziewiątej pięćdziesiąt pięć miałem lekcję języka angielskiego.
 • W poniedziałek od dwunastej piętnaście do trzynastej miałyśmy lekcję języka angielskiego.
 • W czwartek od ósmej piętnaście do dziewiątej mieliśmy lekcję informatyki.
 • We wtorek od jedenastej dwadzieścia do dwunastej pięć mieliśmy lekcję chemii.
 • pytanie z matematyki вопрос по математике
 • odpowiedzieć z matematyki ответить по математике
 • egzamin z matematyki экзамен по математике
 • wykład z matematyki лекция по математике
 • klasówka z matematyki – контрольная работа по математике
 • żłobek ясли
 • przedszkole детский сад
 • szkoła школа
 • uczelnia учебное заведение
 • uniwersytet университет
 • akademia академия
 • uczyć учить, изучать
 • wykładać преподавать
 • uczyć się учиться, изучать
 • studiować учиться в вузе
 • nauka наука
 • studia учеба в школе
 • szkoła podstawowa начальная школа, неполная средняя школа
 • szkoła średnia средняя школа
 • szkoła zawodowa профессиональная школа
 • gimnazjum гимназия
 • liceum лицей

Глагол uczyć się обозначает изучать:

uczyć się języka polskiego – изучать польский язык

Глагол uczyć также имеет значение преподавать (в среднем учебном заведении)

uczyć języka polskiego – учить польскому языку, преподавать польский язык

Существительное, сочетающееся с глаголами uczyć się, uczyć стоит в родительном падеже


Chodzić – употребляется, если мы хотим сказать, что посещаем школу или дошкольное учреждение:

chodzić do szkoły – ходить в школу


Глагол studiować обозначает обучение в высшем учебном заведении.

Глагол + существительное-предмет в винительном падеже

Глагол + существительное-высшее учебное заведение в предложном падеже

studiować historię изучать историю  в вузе

studiować w akademii учиться в академии

studiować na uniwersytecie учиться в университете


 • dzieciństwo – детство
 • nowatorski – новаторский
 • dużo – много
 • tak – так
 • świetnie – прекрасно
 • bawić się – играть, забавляться
 • nikt – никто
 • stosować – применять
 • wychowanie – воспитание
 • wiele – много
 • za – за
 • kąt – угол
 • krzyczeć – кричать
 • metoda – метод

Wczoraj powiedziałem rodzicom, że miałem szczęśliwe dzieciństwo. Rodzice zawsze mnie rozumieli. I czyba ja też ich rozumiałem. Mój tata stosował nowatorskie metody wychowania, których nie stosowali ojcowie moich kolegów. Ojciec miał dla mnie zawsze dużo czasu. A wiedziałem,  że rodzice moich kolegów tego czasu tak wiele nie mieli. Pamiętam, że ojciec ciągle pracował. Ale za to, kiedy wracał do domu, byliśmy razem. Mama świetnie gotowała . Dlatego jedliśmy codziennie coś innego.  Ja nie jadłem tylko warzyw i zupy grochowej. Mama nigdy na mnie za to nie krzyczała. Tata też nie. Oni nie krzyczeli, ale kiedy byłem niegrzeczny, często stałem w kącie. Wkrótce rodzicom było mnie żal, i stali razem że mną. Stali razem i żartowaliśmy. Dzisiaj już wiem, że nauczyłem się wtedy wiele. A może tata też uczył się? Ja naprawdę miałem szczeęśliwe dzieciństwo. Wy też mieliście?

 szkoła Uczelnia wyższa
 ludziedyrektor szkoły, 
nauczyciel, 
nauczycielka,
uczeń, uczennica
docentdziekan
profesorrektor
studentstudentka
wykładowca
 pomieszczenieklasa, pracowniaaudytoriumpracownia
laboratorium,
wydział, dom akademicki
 przyboryściągawka, kreda, ławka, tablicaaparatura, ściągawka, tablica
 zajęcialekcja, wypracowanie, 
ćwiczenia, plan lekcji
wykład, zajęcia praktyczne, ćwiczenia
 prace sprawdziającedyktandoegzamin
sprawdzianmatura, stopień
egzaminpraca dyplomowa, 
praca magisterska,
praca roczna
zaliczenieindeks
stopień, test
 rok szkołny, akademicki ferie, wakacjesemestrferiewakacje
sesja egzaminacyjna
 uczelnie szkoła uniwersytet, akademia, politechnika
 • aktualny – актуальный
 • ciekawy – интересный
 • człowiekludzie – человек, люди
 • informacja – информация
 • lenić się – лениться
 • liczyć (się) – считать-ся
 • nawet – даже
 • niby – якобы
 • nieaktualny – неактуальный
 • no – ну
 • odpowiadać – отвечать
 • okazać się оказаться
 • pokazać – показать
 • poprzedni – предшествующий
 • później – позже, потом
 • przecież – ведь
 • puszczać – пускать
 • gorszy – худший
 • wszystko jedno – все равно
 • no pewnie – ну, конечно
 • tak jest – так точно
 • ręka – рука
 • rozkazywać – приказывать
 • róźnica – разница
 • sposób – способ
 • spytać się – спросить
 • trzymać się – держаться, придерживаться
 • urzędować – исполнять служебные обязанности
 • utrudniać – затруднять, мешать
 • wstać – встать
 • wygodnie – удобно
 • wymyślić – выдумать
 • darmo – даром
 • załatwić – устроить, уладить, сделать
 • zdecydować się – решиться
 • zmyślony – вымышленный
 • żeby – чтобы
 • po co – для чего
 • swoją drogą – сам по себе

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: