301. Новые слова

301. Новые слова

 • skończyć się – кончить(ся)
 • stanowczo – решительно
 • stukać – стучать
 • szatnia – гардероб
 • trudno – ну что ж
 • udawać – притворяться
 • warunek – условие
 • westchnąć – вздохнуть
 • włożyć – надеть
 • worek – мешок
 • wpuścić – впустить
 • wściekły – бешеный
 • wykąpać się – выкупаться
 • wykluczone – исключено
 • wytrzymać – выдержать
 • zabawa – забава, игра
 • zabawka – игрушка
 • zabrać – забрать
 • zgodzić się – согласиться
 • zjawić się – появиться
 • zostawić – оставить

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: