303. Перевод на польский

303. Перевод на польский

  1. Ненавижу готовить и мыть посуду. Nienawidzę przygotowanie i zmywanie naczyń.
  2. Мы создали специальную программу уборки квартир. Stworzyłyśmy specjalny program sprzątania mieszkań.
  3. Время прошло очень быстро. – Czas minął bardzo szybko.
  4. Вы уже начали ремонтировать квартиру?  Czy już zaczęliście remontować mieszkanie?
  5. Ваша квартира чистая и ухоженная. Mieszkanie Pani  jest czyste i zadbane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: