Даты в польском языке

Даты в польском языке

Как называть даты в польском языке:

Сегодня третье сентября. –  Dziś jest trzeci września.

Порядковое числительное trzeci стоит в мужском роде.


Как сказать о событии, которое наступит в определенный день:

Я еду в Польшу двадцать третьего мая. – Jadę do Polski dwudziestego trzeciego maja. 

Порядковое числительное dwudziestego trzeciego стоит в родительном падеже.


17.01 Dzisiaj jest siedemnasty  stycznia. Andrzej idzie do teatru.

21.02 Dzisiaj jest dwudziesty  pierwszy  lutego. Andrzej jedzie do Zakopanego.

3.03 Dzisiaj jest trzeci marca. Andrzej  idzie do muzeum.

19.04 Dzisiaj jest dziewiętnasty  kwietnia. Andrzej idzie na spacer.

6.05 Dzisiaj jest szósty maja. Andrzej idzie po zakupy.

28.06 Dzisiaj jest dwudziesty  ósmy czerwca. Andrzej jedzie do Krakowa.

15.07 Dzisiaj jest piętnasty lipca. Andrzej idzie do kolegów.

24.08 Dzisiaj jest dwudziesty  czwarty sierpnia. Andrzej jedzie do rodziny.

7.09 Dzisiaj jest siódmy września. Andrzej ma zamiar myć samochód.

10.10 Dzisiaj jest dziesiąty października. Andrzej ma zamiar pracować w domu.

30.11 Dzisiaj jest trzydziesty listopada. Andrzej ma zamiar uprawiać sport.

20.12 Dzisiaj jest dwudziesty grudnia. Andrzej ma zamiar pisać listy.

Как читать год в дате в польском языке

Числа, обозначающие даты, читаются так:

первые две цифры  – как количественные числительные

две последние –  как  порядковые числительные

1805 год – tysiąc osiemset piąty rok

1987 год – tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty siódmy rok

2009 год – dwa tysiące dziewiąty rok

  • Magnetowid został wynaleziony w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym trzecim roku.
  • Mrożone jedzenie zostało wynalezione w tysiąc dziewięćset dwudziestym czwartym roku. 
  • Pierwszy komputer pojawił się w tysiąc dziewięćset czterdziestym czwartym roku.
  • Pierwszy rower został skonstruowany w Szkocji w tysiąc osiemset trzydziestym dziewiątym roku.
  • Telefon został wyprodukowany w tysiąc osiemset siedemdziesiątym szóstym roku. 
  • Zapałki zostały wynalezione w tysiąc osiemset osiemdziesiątym piątym roku. 

Порядковые числительные в польском языке

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: