347. Упражнение

347. Упражнение

Переписать предложения в прошедшем времени.

 • Często chodzę na spacer do parku. Rzadko wyjeżdżam za miasto.
 • Co tydzień przychodzimy do cioci i wujka. Czasem jeździmy do dziadków.
 • Zawsze wychodzę z domu bardzo wcześnie. Na uniwersytet jeżdżę metrem.
 • Ojciec nigdy nie wchodzi wieczorem do pokoju dzieci.
 • Babcia schodzi na parter, ale zatrzymuje się na każdym piętrze.
 • Piszemy test. Wykładowca podchodzi do każdego studenta i sprawdza zadanie.
 • Kiedy nie chcę spotkać Adama, obchodzę jego dom i nawet objeżdżam.
 • Nie lubisz Anny. Kiedy przychodzi do nas porozmawiać, zawsze odchodzisz.
 • W niedzielę wyjedziemy z Warszawy i pojedziemy do domu.

 • Często chodziłam/chodziłem na spacer do parku. Rzadko wyjeżdżałem/wyjeżdżałam za miasto.
 • Co tydzień przychodziłyśmy/ przychodziliśmy do cioci i wnuka. Czasem jeździłyśmy /jeździliśmy do dziadków.
 • Zawsze wychodziłem/wychodziłam z domu bardzo wcześnie. Na uniwersytet jeździłem/jeździłam metrem.
 • Ojciec nigdy nie wchodził wieczorem do pokoju dzieci.
 • Babcia schodziła na parter, ale zatrzymywała się na każdym piętrze.
 • Pisałyśmy/pisaliśmy test. Wykładowca podchodził do każdego studenta i sprawdzał zadanie.
 • Kiedy nie chciałem/chciałam  spotkać Adama, obchodziłem/obchodziłam jego dom i nawet objeżdżałem/odjeżdżałam.
 • Nie lubiłeś/lubiłaś Anny. Kiedy przychodziła do nas porozmawiać, zawsze odchodziłeś/odchodziłaś.
 • W niedzielę wyjechaliśmy/wyjechałyśmy z Warszawy i pojechaliśmy/pojechałyśmy do domu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: