352. Упражнение

352. Упражнение

Заменить формы глаголов с настоящегона прошедшее время.

 • Tomek zejdzie na parter, wyjdzie z domu, pójdzie ulicą na prawo, podejdzie do sklepu i kupi gazetę.
 • Tomek zszedł na parter, wyszedł z domu, poszedł ulicą na prawo, podszedł do sklepu i kupił gazetę.
 • Magda zeszła  na parter, wyszła z domu, poszła ulicą na prawo, podeszła do sklepu i  kupiła gazetę.

 • Potem obejdzie samochód, który stoi przy chodniku i przejdzie przez ulicę.
 • Potem obszedł samochód, który stoi przy chodniku i  przeszedł przez ulicę.
 • Potem obeszła samochód, który stoi przy chodniku i  przeszła przez ulicę.

 • Podejdzie do przystanku i poczeka na tramwaj.
 • Podszedł do przystanku i poczekał na tramwaj.
 • Podeszła do przystanku i poczekała na tramwaj.

 • Nadejdzie tramwaj, Tomek zobaczy znajomych i podejdzie do nich.
 • Nadszedł tramwaj, Tomek zobaczył znajomych i podszedł do nich.
 • Nadszedł tramwaj, Magda zobaczyła znajomych i podeszła do nich.

 • Porozmawia, a potem pójdzie na uniwersytet.
 • Porozmawiał, a potem poszedł na uniwersytet.
 • Porozmawiała, a potem poszła na uniwersytet.

 • Wejdzie do audytorium.
 • Wszedł do  audytorium.
 • Weszła do audytorium.

 • Potem przyjdzie wykładowca.
 • Potem przyszedł wykładowca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: