356. Nowe wyrazy

356. Nowe wyrazy

 • dojeżdżać – доезжать
 • jechać – ехать
 • podejść – подойти
 • postawić – поставить
 • uruchomić – привести в движение
 • wrócić – вернуться
 • wsiąść – сесть
 • wyjechać – выехать
 • przejeżdżać – проезжать
 • ruszyć – двинуться, поехать
 • skręcić – повернуть
 • stać – стать, остановиться
 • wyjść – выйти
 • zajechać – заехать
 • zatrzymać się – остановиться
 • zatrzymywać się – останавливаться
 • zbliżać się – приближаться

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: