362. Упражнение

362. Упражнение

Дописать приставки

  • …szła do pokoju.
  • …jechała z Polski.
  • …szedł do szkoły.
  • …szedł przez pokój.
  • …jechał do miasta.

  • Weszła do pokoju.
  • Wyjechała z Polski.
  • Wszedł do szkoły.
  • Przeszedł przez pokój.
  • Przyjechał do miasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: