363.

363.

  • Anna przyjdzie razem z Adamem.
  • Piotr nie przyjdzie do nas, bo jest zajęty.
  • Dzisiaj Adam i ja wcześnie przyjedziemy do pracy.
  • Przejdę przez park.
  • Wyjądę z miasta o godzinie ósmej.

Написать в прошедшем времени.

  • Anna przyszła razem z Adamem.
  • Piotr nie przyszedł do nas, bo był zajęty.
  • Dzisiaj Adam i ja wcześnie przyjechaliśmy do pracy.
  • Przeszedłem przez park.
  • Wyjechałam z miasta o godzinie ósmej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: