Слова oko, ucho, ręka – особенности склонения

Слова oko, ucho, ręka – особенности склонения

Слова oko, ucho, ręka имеют особенности в  склонении.

Именительный и винительный падежи множественного числа: oczy, uszy, ręce

Творительный падеж множественного числа: oczami / oczyma, rękami / rękoma  – обе формы употребляются одинаково

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikokooczy
dopełniaczokaoczu
celownikokuoczom
biernikokooczy
narzędnikokiemoczami / oczyma
miejscownikokuoczach
przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikuchouszy
dopełniaczuchauszu
celownikuchuuszom
biernikuchouszy
narzędnikuchemuszami
miejscownikuchuuszach
przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikrękaręce
dopełniaczrękirąk
celownikręcerękom
biernikrękęręce
narzędnikrękąrękami / rękoma
miejscownikręce / rękurękach
wołaczrękoręce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: