373. Choroby

373. Choroby

  • zapalenie wyrostka robaczkowego – аппендицит
  • zapalenie migdałków – воспаление миндалин, тонзиллит
  • zapalenie płuc – воспаление легких
  • zapalenie dróg oddechowych – катар дыхательных путей
  • złamanie ręki – перелом руки
  • złamanie nogi – перелом ноги
  • zawroty głowy – головокружение

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: