Mikołajki

Mikołajki

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki_(zwyczaj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: