Образование отглагольных существительных в польском языке

Образование отглагольных существительных в польском языке

Отглагольные существительные образуются при помощи добавления суффиксов к глаголам.

-anie

czytać – czytanie чтение

pisać – pisanie – письмо

-enie

mówić – mówienie – речь

chodzić – chodzienie – ходьба

-cie

myć – mycie – мытье

Примеры:

malowanie – рисование

gotowanie – готовка

jedzenie – еда

picie – питье

śpiewanie – пение

tańczenie – танцевание

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: