403. Примеры прилагательных и существительных

403. Примеры прилагательных и существительных

 alkoholowy  alkohol  алкоголь
 rysunkowy  rysunek  рисунок
 granatowy  granat  гранат
 higieniczny higiena  гигиена
 jarzynowy  jarzyna  овощ
 komórkowy  komórka  ячейка
 mineralny  minerał  минерал
 nowatorski  nowator  новатор
 dyplomowy  dyplom  диплом
 magisterski  magister  магистр
 przedni  przód  перед
 tylny  tył  зад
 szczęśliwy  szczęście  счастье
 rejestracyjny  rejestracja  регистрация
 troskliwy  troska  забота
 ulgowy  ulga  льгота
 wartościowy  wartość  ценность
 praktyczny  praktyka  практика

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: