438. Образование сравнительной степени наречий

438. Образование сравнительной степени наречий

Формы сравнительной степени наречий образуются при помощи  присоединения суффикса -ej к основе  без суффиксов  -о, -е:

głupio – głupiej

ładnie – ładniej

Суффиксы -k-, -ek-, -ok- при присоединении этого суффикса исчезают

daleko – dalej, ciężko – ciężej

Суффикс -ej- смягчает основу, и в ней происходит чередование гласных:

ł//l miło – milej

g//ż  drogo – drożej

ch//sz  cicho – ciszej

r//rz staro – starzej

d//dź/-dzi rzadko – rzadziej

d//dz prędko – prędzej

k//c krótko – krócej

s//ż wysoko – wyżej

st//ść-ści sto – gęściej

Чередование гласных звуков:

a//e biało – bielej

o//e wesoło – weselej

ą//ę gorąco – goręcej

Формы сравнения наречий, образованых от другой основы

dobrze – lepiej

mało – mniej

źle – gorzej

dużo – więcej


Превосходная степень сравнения наречий образуется путем прибавления приставки naj- к сравнительной степени

wesoło – najweselej

lepiej – najlepiej

gorzej – najgorzej


Сложные формы  степеней сравнения образуются путем сочетания наречия со служебными словами bardziej и najbardziej

interesująco – bardziej interesująco  – najbardziej interesująco

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: