450.

450.

Этот ребенок ведет себя вежливо. To dziecko zachowuje się grzecznie.

Мой друг хорошо читает, но плохо переводит. Mój kolega dobrze czyta, ale tłumaczy źle.

Я встретился с очень привлекательной женщиной. –  Poznałem bardzo atrakcyjną kobietę.

Это дерево выше, чем мы ожидали. To drzewo jest wyższe niż się spodziewaliśmy.

Чем дальше, тем хуже. Im dalej, tym gorzej.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: