456. ćwiczenie 7

456. ćwiczenie 7

Rodzice przynieśli dla mnie cukierki. A co wy, siostry,  mi  przyniosłyście?

Adam wiódł wesołe życie. Potem on i Anna wiedli je w meszkaniu Adama.

Ja przywiozłem podręczniki Adama na uniwersytet, a Adam przywiózł moje podręczniki do domu akademickiego.

Co nieśliście w takich dużych torbach? Marek niósł książki, a Anna i Ewa niosły ubrania.

Gdzie  jedliście  wczoraj obiad?  Andrzej i Marek: jedliśmy w kawiarni. Anna: A ja jadłam w restauracji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: