488. Nowe wyrazy

488. Nowe wyrazy

 • awans służbowy – повышение по службе
 • czas pracy – время работы
 • godziny pracy – часы работы
 • kręcić film – снимать фильм
 • odnieść sukces – добиться успеха
 • podejmować decyzję – принимать решение
 • pokaz mody – демонстрация моды
 • praca fizyczna – физический труд
 • praca umysłowa – умственный труд
 • pracować jako – работать (кем)
 • prowadzić korespondencję – вести корреспонденцию
 • prywatna praktyka – частная практика
 • rozwiązać problem – решить проблему
 • służba kryminalna – уголовный розыск
 • służyć w wojsku – служить в армии
 • średnia krajowa – средняя зарплата по стране
 • stałe zatrudnienie – постоянная работа
 • wolny czas – досуг
 • wolny od pracy – нерабочий
 • wykonywać zawód – иметь професию
 • wysokość zarobków – размер заработка
 • z wykształcenia – по образованию

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: