489. Nowe wyrazy

489. Nowe wyrazy

 • bezpieczeństwo  – безопасность
 • brud – грязь
 • dawniej – раньше
 • hałas – шум
 • mieć do czynienia – иметь отношение
 • na razie – пока
 • namawiać – уговаривать
 • narzekać – жаловаться
 • obserwować – наблюдать
 • odbierać – принимать, воспринимать
 • odwiedzać – навещать
 • pasja – увлечение
 • pojawiać się – появляться
 • potrzebny – необходимый
 • przyzwoity – приличный
 • raczej – скорее
 • skomplikowany – сложный
 • służyć – служить
 • społeczeństwo – общество
 • stały – постоянный
 • sytuacja – ситуация
 • uroda – красота
 • ustalać – устанавливать
 • uważać – считать, полагать
 • uważnie – внимательно
 • w związku z czym – в связи с чем
 • warunek – условие
 • wykorzystywać – использовать
 • wymagać – требовать
 • wystarczyć – быть достаточным
 • za granicę – за границу
 • zajmować się –  заниматься
 • zależeć  – зависеть
 • zatrzymać  – задержать
 • zbierać – собирать
 • zostać – стать

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: