510. Dyrektor generalny

510. Dyrektor generalny

Zalety:

  • sam ustala czas pracy
  • praca nie jest monotonna
  • zarobki są bardzo przekraczają średnią krajową

Wady

  • może pracować także w dni wolne od pracy
  • praca jest stresująca
  • to bardzo odpowiedzialne  stanowisko, od dyrektora zależy praca całego przedsiębiorstwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: