512. Nauczycielka/ nauczyciel

512. Nauczycielka/ nauczyciel

Zalety:

  • prychodzi dodomu wcześniej, niż urzędnicy pracujący w biurach
  • ma wakacje w lipcu i sierniu i  ferie w zimie
  • praca czasem daje dużo satysfakcji, to zależy od uczniów

Wady:

  • praca jest trudna
  • wieczorami pracuje w domu
  • pensja nie jest  wysoka
  • uczniowe i ich rodzice nie zawsze szanują nauczycieli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: