Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными

Прилагательные, сочетающиеся с лично-мужскими существительными во множественном числе  имеют окончание i или y

Окончание i – основа на твердый согласный, который смягчается

słaby – słabi

wysportowany – wysportowani

Чередование:

ły // li  mały – mali

dy // dzi  młody –  młodzi

ty // ci     pracowity – pracowici

sty // ści    prosty – prości

sny // śni  nowoczesny – nowocześni

sy // si      bosy – bosi

szy // si    większy – więksi

chy // si   cichy – cisi

ży // zi      duży – duzi

sły // śli   dorosły – dorośli

zły // źli   zły – źli

Окончание i – основа на мягкий согласный, чередование отсуствует

poprzedni uczeń – poprzedni uczniowie


Окончание y – основа на -g-, -k-, -r-

Чередование

k // c    wysoki – wysocy

g // dz  drogi – drodzy

r // rz     chory – chorzy

Окончание y – основа на шипящий  согласный и -c- (кроме ż, sz)

obcy człowiek – obcy ludzie


Чередование гласных звуков

o//e   zmęczony – zmęczeni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: