517.

517.

  • Uważam, że mój syn może pracować, ale powinien też studiować. – Я думаю, что мой сын может работать, но он также должен учиться.
  • Chcę pracować razem z ojcem jako mechanik samochodowy.  – Я хочу работать вместе с отцом автомеханником.
  • Kasia nie powinna być modelką, bo to zły zawód dla dziewczyny.  – Кася не должна становится моделью, это плохая профессия для девушки.
  • Proszę opowiedzieć o swoich warunkach pracy. – Расскажите о своих условиях труда.
  • Praca na etacie daje wysokie zarobki.  – Работа в штате  дает высокие заработки.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: