519.

519.

  • Starszy mężczyzna stał koło okna. – Starsi mężczyźni stali koło okna.
  • Znany architekt otrzymał  premię. – Znani architekci otrzymali premię.
  • To jest znany pisarz. – To są znani pisarze.
  • Z klasy wyszedł ostatni uczeń. – Z klasy wyszli ostatni uczniowie.
  • Każdy człowiek chce dobrze zarabiać. – Wszyscy  ludzie  chcą dobrze zarabiać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: