533. ДЗ3

533. ДЗ3

  1. Ten pan to znany polski sportowiec.  Te panowie są znani sportowcy.
  2. Rozmawiał z nami jakiś urzędnik. – Rozmawiali z nami jacyś urzędnicy.
  3. Tamta kobieta to bardzo dobra lekarka. – Tamte kobiety to bardzo dobre lekarki.
  4. Mój syn jest jeszcze mały. – Moi synowie są jeszcze mali.
  5. Nasz kolega  jest piłkarzem. Nasi koledzy są piłkarzami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: