544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do  nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego ci, tamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy?

ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie

– i

b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z

– y

k, g, r, c

– e

sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j

– owie

rodzina, tytuł narodowość

 • t – ci
 • d – dzi
 • ch – si
 • sta- ści
 • k – cy
 • g – dzy
 • r – rzy
 • ec – cy
 • ca – cy
anim – anie
 • student – studenci
 • sąsiad – sąsiedzi
 • mnich – mnisi
 • artysta – artyści
 • fizyk – fizycy
 • kolega – koledzy
 • aktor – aktorzy
 • chłopiec – chłopcy
 • kierowca – kierowcy

 

 • wegetarianin – wegetarianie
 • Amerykanin – Amerykanie
 • krakowianin – krakowianie
 • synowie
 • królowie
 • Belgowie

 

brat – bracia, człowiek – ludzie, ksiądz – księża, Hiszpan – Hiszpanie, Cygan – Cyganie

 

– końcówki rzeczownika

 •  – i: rzeczowniki twardotematowe oprócz zakończonych na -k, -g, -r
 •  – y: rzeczowniki zakończone na -k, -g, -r
  rzeczowniki zakończone na -ec: chłopiec, Niemiec
  rzeczowniki zakończone na -ca: kierowca, obrońca, doradca
 • – e: rzeczowniki zakończone na spółgłoski funkcjonalnie miękkie: -sz, -cz, -dz, -dż, -ż, -rz, na spółgłoski miękkie: -ś, -ć, -ź, -dź, -ń oraz na -l, -j, a także na –anin
 • – owie: rzeczowniki oznaczające tytuly, prestiżowe stanowiska i zawody, stopnie pokrewiństwa oraz jednosylabowe nazwy narodowości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: