Употребление глагола wracać с предлогами od, z, znad

Употребление глагола wracać с предлогами od, z, znad

wracać – возвращаться из какого-либо места
Родительный падеж dopełniacz
od, zOd kogo?
Skąd?
od kolegi, od rodziny, od dentysty
z Polski, z Warszawy, z miasta, z domu, z kawiarni, z parku, ze szkoły
z placu, z perony, z parkingu, ze wsi, z drugiego piętra, z pustyni, z poczty, z uniwersytetu, z bazaru, z dworca
z kawy, ze spaceru, z wykładu
z gór, z Tatr
znadSkąd?водный источник:
znad morza, znad jeziora, znad rzeki, znad Bałtyku, znad Wisły

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: