577. Образование прилагательных и наречий от названий стран

577. Образование прилагательных и наречий от названий стран

Прилагательные от названий стран образуются при помощи суффиксов:  -ski, -(ij/yj)ski, -(ań)ski, -cki, -dzki

Białoruś – białoruski

Szkocja – szkocki

Rosja – rosyjski

Szwecja – szwedzki

Ameryka – amerykański

Japonia – japoński

Наречия образуются от прилагательных при помощи приставки po, которая пишется раздельно и суффикса -u

białoruski – po białorusku

rosyjski – po rosyjsku

amerykański – po amerikańsku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: