582. Ćwiczenie

582. Ćwiczenie

Łitwa – litewski – po litewsku

Belgia – belgijski- po belgijsku

Serbia – serbski – po sebsku

Rumunia – rumuński – po rumuńsku

Chiny – chiński – po chińsku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: