586. Nowe wyrazy

586. Nowe wyrazy

  • dostarczyć – доставить, предоставить
  • dostępny – доступный
  • projekt – проект
  • korespondencja – корреспонденция, переписка
  • jakość – качество
  • natychmiast – сразу же

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: