Browsed by
Month: July 2018

621. ćwiczenie

621. ćwiczenie

Załatwiłem sprawę. – Sprawa została załatwiona przeze mnie. Pies wypił mleko. – Mleko zostało wypite przez psa. Matka umyła szklanki. Szklanki zostały umyte przez matkę. Woda zalała pola. – Pola zostały zalane wodą. Ktoś położył płaszcze na fotelu. Plaszcze zostały przez kogoś położone na fotelu. Rzeka zerwała most. Most został zerwany przez rzekę. Listonoś przyniósł listy. Listy zostały przyniesione przez listonosza. Deszcz zalał ulice. Ulicy były zalane deszczem. Napisaliśmy list. List został napisany przez nas. Ten klej źle przykleił znaczek….

Read More Read More

619. ćwiczenie

619. ćwiczenie

Jestem umówiony ze znajomą na wieczór.  – Jesteśmy umówieni ze znajomymi na wieczór. Mój kolega jest wypoczęty po urlopie. – Moi koledzy są wypoczęci po urlopie. Zostałem przedstawiony panu Kowalskiemu. – Zostaliśmy przedstawieni panu Kowalskiemu. Jestem zaliczony do tej grupy studentów. – Jesteśmy zaliczeni do tej grupy studentów. Ten pracownik został przyjęty do pracy. – Ci pracownicy zostali przyjęci do pracy. Jestem zwolniony z egzaminu. – Jesteśmy zwolnieni z egzaminu. Mój brat zawsze jest uśmiechnięty. – Moi bracia zawsze są…

Read More Read More

618. Nowe wyrazy

618. Nowe wyrazy

nauczyć – научить uśmiechnąś się – улыбнуться wypocząć – отдохнуть zaliczyć – зачислить, засчитать zaprosić – пригласить zwolnić – освободить

617. Zakład naprawy telefonów komórkowych

617. Zakład naprawy telefonów komórkowych

— Dzień dobry. Czy to zakład naprawy telefonów komórkowych? — Tak, słucham. — Mój telefon komórkowy nie działa. — Co się stało? — Nie wiem. chyba jest zepsuty. — Proszę do nas przyjechać i przywieżć Pana telefon. — Czy mogę przyjechać już dzisiaj? — Tak, proszę bardzo.

616. ćwiczenie

616. ćwiczenie

Posprzątawszy pokój, Piotr wypił kawę. Piotr posprzątał pokój i wypił kawę. Wszedłszy do gabinetu dyrektora, zobaczyła, że tam nikogo nie ma. – Kiedy weszła do gabinetu dyrektora, zobaczyła, że tam nikogo nie ma. Kupiwszy książkę, zaczęliśmy myśleć, czy spodoba się Tomkowi. – Kiedy kupiliśmy książkę, zaczęliśmy myśleć, czy spodoba się Tomkowi. Podniósłszy zabawkę, dziecko podeszło do matki. Dziecko podniosło zabawkę i podeszło do matki. Zdjąwszy palto, położyła je na krześle. – Zdjęła palto i położyła je na krześle. Zdecydowawszy pójść do lekarza, nie…

Read More Read More

615. ćwiczenie

615. ćwiczenie

Kiedy posłuchasz piosenki, wyłącz radio. – Posłuchawszy piosenki, wyłącz radio. Kiedy wyszła ze szpitala, od razu poszła do pracy. – Wyszedłszy ze szpitala, od razu poszła do pracy. Kiedy przynieśliśmy kwiaty w doniczkach, postawiliśmy je na parapet. Przynióśłszy kwiaty w doniczkach, postawiliśmy je na parapet. Kiedy Ewa  wysłała list, pomyślała, że nie włożyła do niego zdjęć. – Wysławszy list Ewa pomyślała, że nie włożyła do niego zdjęć. Po zwiedzeniu muzeum pójdą na lody. – Zwiedziwszy muzeum, pójdą na lody. Kiedy przeczytałem tę…

Read More Read More

614. Деепричастие совершенного вида

614. Деепричастие совершенного вида

Деепричастия совершенного вида образуются от основы прошедшего времени  глаголов совершенного вида 3 лица единственного числа мужского рода при помощи суффиксов – wszy-, –łszy– суффикс  –wszy– присоединяется к основе на гласный: przeczytać – przeczytał – przeszytawsty – прочитав zapomnieć – zapomniał – zapomniawszy – забыв суффикс  –łszy- присоединяется к основе на согласный: przynieść – przyniósł – przyniósłszy – принесши zjeść – zjadł – zjadłszy – съев Это деепричастие выражает действие, происходящее раньше основного, выраженного сказуемым. Zjadłszy kolację, poszedł na spacer. – Съев ужин,…

Read More Read More

613. ćwiczenie

613. ćwiczenie

Kiedy Ewa słucha tej muzyki, zawsze myśli o wakacjach w Rzymie. – Słuchając tej muzyki, Ewa zawsze myśli o wakacjach w Rzymie. Byłam dzisiaj w bibliotece i zamówiłam książkę dla ciebie. – Będąc dzisiaj w bibliotece, zamówiłam książkę dla ciebie. Wczoraj wieczorem Anna spacerowała po parku i znalazła nową parasolkę. – Wczoraj wieczorem, spacerując po parku, Anna znalazła nową parasolkę. Piszę i słucham muzyki. – Pisząc słucham muzyki. Jeśli chcą zdać egzamin, muszą powtórzyć matematykę. – Chcąc zdać egzamin, muszą…

Read More Read More

612. Деепричастие в польском языке

612. Деепричастие в польском языке

Деепричастие несовершенного вида образуется от глаголов несовершенного вида при помощи суффикса -ąc-, который добавляется к основе 3-го лица множественного числа настоящего времени czytać – czytają – czytając – читая brać – biorą – biorąc – беря być – będąc Это деепречатие обозначает действие, происходящее одновременно с основным, выраженым сказуемым: Patrząc na te piękne kwiaty, myślę o wiośnie. Leżałem na plaży, czytając gazety. Это деепричастие часто употребляется в инструкции: Korzystając z tej drukarki, trzeba brać tylko dobry papier.