Nowe wyrazy

Nowe wyrazy

 • zepsuć – испортить
 • włączyć – включить
 • wyłaczyć – выключить
 • wydrukować – напечатать
 • wyprodukować – произвести
 • realizować – реализовать
 • zapisać – записать
 • wynaleźć – изобрести
 • odkryć – открыть
 • opracować – разработать
 • produkować – производить
 • zbudować – построить

https://polishlanguage.info/encyclopedia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: