Nowe wyrazy – ремонт электричества

Nowe wyrazy – ремонт электричества

 • zakład serwisowy – центр обслуживания
 • serwis – сервис
 • sprzęt – предмет домашнего обихода, прибор, оборудование
 • działać – действовать, работать
 • sprawdzić – проверить
 • kabel zasilania – кабель питания
 • odłączyć  – отключить
 • gniazdko – электрическая розетка
 • naprawić – починить
 • naprawa – починка, ремонт
 • wyjeżdżać – выезжать

https://polishlanguage.info/encyclopedia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: