Страдательный залог в польском языке – Strona bierna

Страдательный залог в польском языке – Strona bierna

Страдательный залог – предлог przez

В польском языке существуют действительный и страдательный залог.

Действительный залог:

Mieszkańcy Warszawy zbudowali Pałac Kultury i Nauki w 1955 roku.

В страдательном залоге, субъект, который совершает действие выражается формами винительного падежа с предлогом przez

Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w 1955 roku przez mieszkańców Warszawy.

Если необходимо назвать инструмент, при помощи которого было произведено действие, нужно употребить форму творительного падежа.

Ten list został napisany dłogopisem.

Местоимения в старательном залоге указываются в форме винительного падежа:

Nowy telewizor został kupiony przez nas.

 • Nowy projekt został zrealizowany przez hiszpańskich naukowców.
 • Telefon został wyłączony przeze mnie.
 • Towary zostały przywieziony do sklepu samochodem.
 • Nowy program komputerowy został opracowany przez programistę. 
 • Książka została skończona przez pisarza. 
 • Interesujące zdjęcia zostały zrobione aparatem fotograficznym. 
 • Nowy budynek był projektowany przez architektów.
 • Nowy podręcznik był pisany przez nas bardzo długo.
 • Telewizor został zepsuty przez moje dzieci.
 • Nowy film został nakręcony przez znanego reżysera. 

Образование страдательного залога в польском языке

Причастия несовершенного вида + глагол być в настоящем или прошедшем времени

Te samochody są produktowane w naszym mieście.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie był budowany w latach 1952-1955.


Причастия совершенного вида сочетаются с формами глагола być в настоящем или прошедшем времени или формами глагола zostać в будущем и прошедшем времени

Конструкция страдательного залога с формами глагола być  обозначают результат действия

Jestem umyty. – Я умыт.

Конструкции страдательного залога с формами глагола zostać  обозначают как процесс так и результат и чаще всего используются с причастиями совершенного вида:

Pięć minut temu zostałeś umyty, a już jesteś brudny.

Pałac Kultury i  nauki w Warszawie został zbudowany w 1955 roku.

 • Mecz, który odbył się wczoraj, został przegrany.
 • Dzisiaj wszystkie zabawki są posprzątane.
 • Mój kolega jest wypoczęty po urlopie.
 • Gazeta została przyniesiona z kiosku.
 • Jutro mleko zostanie wypite.
 • Szklanki zostały umyte i postawione do szafky.
 • Na zajęciach z języka polskiego były powtarzane stare ćwiczenia.
 • Moje buty już są wyczyszczone.
 • Obiad zostanie przygotowany na godzinę drugą.
 • Całe mieszkanie zostało pomalowane. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: